Stichting NOTaS

Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie (NOTaS)

Stichting NOTaS vertegenwoordigt onderzoeksinstellingen en applicatieontwikkelaars in de sector taal- en spraaktechnologie (TST) in Nederland. De stichting heeft tot doel de toepassing van TST te stimuleren en te ondersteunen. DIXIT is het eigen tijdschrift van NOTaS. De DIXIT speelt een belangrijke rol in de communicatie met (potentiële) gebruikers van TST. Deelnemers van NOTaS en sponsoren van themanummers krijgen gedrukte exemplaren om te verspreiden onder hun relaties. Malta & de Keyzer verzorgt sinds 2004 het secretariaat en de financiële administratie van NOTaS. Marieke houdt de ledenadministratie bij en Annemiek neemt de financiële administratie voor haar rekening, inclusief het belastingtechnische deel. Anno 2016 onderhoudt het bestuur ook zelf contact met de NOTaS-deelnemers via ‘Google Groups’. Anne en Marieke ondersteunen de productie van de DIXIT. Als de artikelen zijn ingeleverd, kijkt Marieke kritisch naar de logische opbouw en goede leesbaarheid van de teksten. Anne is de contactpersoon met de drukker. Ook zorgt ze voor een mooie lay-out, waarbij ze altijd veel lof oogst voor haar creatieve vondsten. Met hun meedenkende en alerte houding begeleiden Marieke en Anne het hele productieproces: selectie van de drukker, planning, redactie, vormgeving, proefdruk en verzending.