Ver. voor Statistiek en Onderzoek

Vereniging voor Statistiek en Onderzoek, branchevereniging van gemeentelijke onderzoeksbureaus

Gooitske Marsman, voorzitter zegt: “De ondersteuning van Malta & de Keyzer is fijn, want wij doen het bestuur erbij naast onze banen bij de gemeente. Dat lukt vaak niet onder werktijd. Vandaar dat we professionele ondersteuning hebben geregeld. Karen neemt vooral de secretaris en de penningmeester veel werk uit handen. Ze organiseert bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, maakt notulen en regelt alle praktische werkzaamheden die uit de vergaderingen voortkomen. Ze bereidt veel stukken voor, bijvoorbeeld voor het jaarverslag. Voor de penningmeester houdt ze de rekeningen bij en stelt ze een conceptbegroting op. Ze zorgt dat we afspraken niet vergeten. Als ik Karen in één woord moet karakteriseren, dan zeg ik: proactief. Betere ondersteuning kun je niet hebben. Ook voor de platforms wordt het nodige geregeld door Malta & de Keyzer. Marieke nodigt leden uit voor platformbijeenkomsten en maakt verslagen. De VSO heeft een openbare website, www.vsonet.nl. Daarnaast wordt op onze afgeschermde deelsite op Pleio veel kennis en informatie uitgewisseld, de corebusiness van de VSO. Anne is webmaster van beide websites. Dat doet ze heel goed. In 2016 heeft Malta & de Keyzer op fantastische wijze de volledige organisatorische kant van ons 65-jarig jubileumcongres voor haar rekening genomen. Met ruim 300 deelnemers en 20 workshops liep de dag gesmeerd. Na afloop ontvingen wij van de deelnemers niets dan complimenten over de organisatie.”